Slik får du gjeldsordning

Gjeldsordning er en måte å komme seg ut av en økonomisk situasjon der man ikke lenger evner å betjene gjelden. Hensikten er å unngå å ende opp som gjeldsslave resten av livet. Her gir vi deg en innføring i de tre variantene som finnes, samt hvordan du skal gå frem.

Første variant: Privat gjeldsordning

I en privat forhandlet gjeldsordning (også kalt utenrettslig gjeldsordning) kan du avtale hva som helst med dine kreditorer. Du må oppgi hva du er i stand til å betale, og få kreditorene til å godta det. Det vanligste er å "kjøpe seg ut" av gjelden med et engangsbeløp. Kreditorene vil naturligvis ha en best mulig avtale. Derfor er det viktig at du dokumenterer betalingsevnen din. Det er altså du selv som må ta dette initiativet.


Andre variant: Offentlig gjeldsordning via Namsmannen

Hvis dine kreditorer ikke går med på en frivillig avtale, kan du henvende deg til namsmannen der du bor. Namsmannen vil gjennomgå hele din økonomi og gjeld, og hvis lovbestemte vilkår er oppfylt, vil namsmannen anbefale kreditorene at det inngås en frivillig avtale om gjeldsordning etter loven. Det er opp til kreditorene hvorvidt de vil godta en slik avtale eller ikke.


Tredje variant: Tvungen gjeldsordning via tingretten

Hvis ikke kreditorene godtar namsmannens forslag til frivillig avtale, kan tingretten avgjøre saken og innvilge en tvungen gjeldsordning som kreditorene blir bundet av. På samme måte som via namsmannen er det bestemte vilkår etter loven som må være oppfylt. Under tingrettens behandling kan du justere på forslaget til gjeldsordning, for lettere å få det vedtatt.


Vilkår for offentlig gjeldsordning

En offentlig gjeldsordning kan etter loven (frivillig eller tvungen) bare innvilges én gang. For å være kvalifisert må du du være varig ute av stand til å betjene gjelden din. Du kan få offentlig gjeldsordning uansett hva gjeldsproblemene skyldes (med visse unntak), og det foreligger ikke noe minimumskrav. Loven gjelder for alle typer gjeld. Det er dessuten en regel om at ordningen ikke må virke støtende. Et eksempel kan være at du har mye ny gjeld som du ønsker å bli kvitt gjennom en tvungen løsning.


Offentlig gjeldsordning v
arer i fem år

En offentlig gjeldsordning varer normalt i fem år. Det er for mange som å legge ut på et maraton med dårlig kondis. Når du passerer målstreken får du imidlertid belønning for strevet; restgjelden faller bort (men vanligvis ikke boliglån). Lovens system er en såkalt dividendebetjening over fem år, og ordningen kan f.eks. ikke gå ut på et engangsoppgjør, som i en privat gjeldsordning.

Åpning av gjeldsordning blir dessuten kunngjort ved at det registreres på ditt navn i løsøreregisteret. Gjeldsordningen vil være offentlig tilgjengelig så lenge den løper og inntil anmerkningen slettes. Dette betyr at kredittvurderinger fanger opp gjeldsordningen, om den er frivillig eller tvungen.


Dine forpliktelser
under offentlig gjeldsordning

Når en offentlig gjeldsordning blir besluttet får du lite å rutte med. Inntekter som ikke går til boutgifter og livsopphold, skal gå til kreditorene. Om du ikke oppfyller dine forpliktelser kan gjeldsordningen bli opphevet, og det er svært krevende å få re-etablert en opphevet ordning.

Når du har betalt den avtalte summen hver måned i fem år kan du igjen forvalte pengene dine som du vil. Det finnes imidlertid en ubehagelig hake ved en tvungen løsning. Hvis du mottar arv, gevinst eller lignende av betydelig omfang i de to første årene etter avslutningen, kan gjeldsordningen settes til side. Kreditorene kan på den måten få sin del i arv, gevinster o.l. i disse årene.


Vår anbefaling

Vår anbefaling er å søke en privat gjeldsordning. En slik løsning gir økonomien din en umiddelbar re-start og du kan begynne å se fremover. Du får også full kontroll over din egen økonomi.

Send oss gjerne et kontakskjema, og vi gir deg en rask vurdering av din sak helt kostnadsfritt.


Les også: Ekteparet Kråkstad fikk lavere rente - sparer 15.277 i måneden

Vi kan hjelpe deg på veien til lavere rente og bedre betingelser