Tvangssalg av bolig

Har du mottatt brev med begjæring om tvangssalg av boligen?

  • Er du bekymret for tvangssalg av din bolig?
  • Vi har kunnskap og kompetanse som kan hjelpe deg!
  • Gjeldfinans har stoppet mange tvangssalg
LA OSS SE PÅ SAKEN SAMMEN - SØK NÅ

Vi kan hjelpe med å stoppe tvangssalg av bolig

Tvangssalg av bolig kan oppstå hvis du har misligholdt gjeld som har havnet hos inkassoselskaper, kommunale krav med legalpant eller avdrag på boliglån, som er pantesikret i din bolig. Misligholdte krav som ikke har sikkerhet i boligen kan også gå til tvangssalg, dersom de først har vært gjennom en utleggsforretning hos namsmann og slik fått utlegg i boligen.

Det er ikke nødvendigvis slik at man ikke har inntekt nok til å dekke ulike kostnader. Ofte kan det ha dukket opp ulike uforutsette utgifter grunnet ulykker, sykdom eller uhell, og lignende.

Som regel er det en lengre prosess før en kreditor begjærer tvangssalg av boligen. Det starter ofte med at ubetalte krav havner hos et inkassoselskap, for eksempel ved at et boliglån som er sikret med pant i boligen misligholdes. Man vil da få varsler, i form av brev, fra inkassoselskapet, der de viser til at det vurderes å gå rettens vei for at selskapet skal få tilbake det utestående kravet.

Når det ikke er enighet om kravet, eller inkassoselskapet ikke får dekket kravet, blir det sendt en forespørsel til tingretten om begjæring av tvangssalg. Dersom tingretten finner grunnlag for å begjære boligen tvangssolgt vil de sende et brev som skal forkynnes til skyldner om at det om at det er begjært tvangssalg. Tingretten vil videre oppnevne en medhjelper til å bistå i salget av objektet.

Tvangssalg av bolig kan for mange oppleves som stressende, og det er ikke alltid så lett å spørre foreldre, søsken eller venner om økonomisk hjelp.

Derfor kan du få hjelp hos oss. Vi ønsker å være til hjelp for deg som har kommet i en vanskelig økonomisk situasjon. Gjennom vår ekspertise på feltet vil vi kunne hjelpe deg med å unngå eller stoppe tvangssalg av bolig og få bedre kontroll på økonomien.

Søk hjelp hos oss ved å klikke på "Søk nå" under, så skal vi prøve å hjelpe deg med å komme ut av situasjonen.

Illustrasjon av kalkulator og en dame
Det er ingen kostnad med å få prøvd din sak hos oss. Renten er helt avgjørende for hvor lurt dette er. Vi tilbyr 3.95% rente dersom du kan stille sikkerhet i bolig eller fritidseiendom.
Låneeksempel fra ekstern tilbyder