Tvangssalg

I fjor unngikk 90% av våre kunder tvangssalg

Etterspørselen etter våre løsninger for å stoppe tvangssalg har 3-doblet seg det siste året. Flere og flere innser at det er mye penger og frustrasjon å spare på å få stoppet tvangssalg!

Det oppnås vanligvis 20-30% høyere pris for boligen med frivillig salg gjennom eiendomsmegler. (Nye tall viser 26% i snitt høyere pris ved frivillig salg i Norge)

Vi har lang erfaring med å stoppe tvangssalg for våre kunder og gode innarbeidede rutiner med tingrett, medhjelpere og inkassobyråer over hele landet. Resultatet blir at de aller fleste får stoppet tvangssalget før det er for sent.

Kontakt Gjeldfinans AS å få tilrettelagt for frivillig salg eller refinansiert dersom mulig i vanlig bank til vanlig boliglånsbetingelser.

Ingen kostnader med å få prøvd saken hos oss.


- Det er ikke for sent!

Vi oppfordrer alle som har fått varsel eller begjæring om tvangssalg om å kontakte oss så raskt som mulig. Du kan òg kontakte oss hvis tvangssalget allerede er besluttet eller om det er begjært fravikelse. Vi vurderer alle henvendelser.

Vi har løst svært kompliserte saker der det har vært arrangert flere visninger av medhjelper (utnevnt av tingretten).

Vi fikk ikke bare stoppet tvangssalget og refinansiert gjelden i mange saker, men kundene ble også kredittverdige og de fikk samlet all gjelden i et nytt lån til vanlig boliglånsbetingelser.

Ingen kostnader med å få prøvd din sak hos oss.

For å få vurdert din sak nå, send oss et kontaktskjema.

Vi kan hjelpe deg på veien til lavere rente og bedre betingelser