Søknad sendt

Takk for søknaden. Vi vil kontakte deg innen 24 timer.

Det er ingen kostnad med å få prøvd din sak hos oss. Renten er helt avgjørende for hvor lurt dette er. Vi tilbyr 1.75% rente dersom du kan stille sikkerhet i bolig eller fritidseiendom.