Få slettet gjeld med gjeldssanering

Slik går du frem.

Store lån kan bygge seg opp uten en god nedbetalingsplan. For noen blir lånene så mange, store og dyre, at en fullstendig tilbakebetaling blir umulig. Med dyre renter som hoper seg opp, klarer man kanskje kun å betale minsteavdragene, mens rentene sørger for at lånet vokser. I disse tilfellene finnes det en mulighet kalt gjeldssanering. I praksis betyr dette å få kreditorene (i form av banker, inkassobyråer eller offentlige etater) til å gå med på å slette deler av gjelden mot at du ganske umiddelbart betaler en engangssum.

Hvorfor går kreditorer med på gjeldssanering?
Hvis det er tilstrekkelig dårlige utsikter for at du noensinne skal kunne betale ned hele lånet, kan det være bedre butikk for kreditorene å godta en mindre engangssum. Da minimerer de risikoen for å ende opp med enda mindre eller ingenting. For deg kan det bety en mulighet til å bli kvitt gjeld for godt, og å komme deg ut av økonomisk trøbbel.

Hvordan går jeg frem?
Gjeldssanering er en omfattende og krevende prosess. Ingen økonomisk situasjon er lik, og grundig dokumentasjon er helt avgjørende for at kreditorene skal kunne gå med på saneringen. Et avgjørende punkt for at du skal kunne kvalifisere for gjeldssanering, er naturlig nok at du ikke har utsikter for å kunne betjene gjelden din. Dette innebærer blant annet at du ikke har noen eiendom eller eiendeler som kan selges for å betale ned gjeld.

Gjeldfinans har lang erfaring med gjeldssanering og har gode resultater med både sletting av privat og offentlig gjeld. Dersom du ønsker mer informasjon om gjeldssanering eller å høre hvilke muligheter du kan ha, ta gjerne kontakt med oss.

Vi kan hjelpe deg på veien til lavere rente og bedre betingelser