Må jeg ha en takst eller holder det med en verdivurdering?

Dersom man ønsker en refinansiering vil det være nødvendig å dokumentere skriftlig hvor mye sikkerhet man har. Dette kan gjøres i form av en verdivurdering eller en takst. En verdivurdering (også kalt meglerprisvurdering) er utarbeidet av en eiendomsmegler og angir en løselig satt verdi ut fra antatt markedsverdi.

En takst kan kun utstedes av en godkjent takstmann, og er mer omfattende. Prisen på en takst er derfor tilsvarende høyere enn for en verdivurdering. I mange tilfeller holder det med en verdivurdering, og det vil i så fall være unødvendig å bruke flere tusen kroner på å innhente en takst.

Forhør deg derfor gjerne med oss før du eventuelt bestiller en takst i forbindelse med refinansiering.

Vi kan hjelpe deg på veien til lavere rente og bedre betingelser