Kan andre stille sikkerhet for meg?

Dersom du ikke har fast eiendom selv, kan det kanskje være en mulighet, dersom noen andre kan stille sikkerhet for deg.

Det er viktig at de som eventuelt skal stille sikkerhet for deg har en ordnet og ryddig økonomi. Det er også svært viktig at de personene det gjelder informeres grundig om hva det eventuelt vil innebære å stille sikkerhet og hvilken risiko som er forbundet med dette.

Merk at banker og finansinstitusjoner har strenge regler å forholde seg til, og at det derfor er sjeldent aktuelt å la en person i pensjonsalder stille sikkerhet for andre. Nære familiemedlemmer er mest aktuelle som sikkerhetsstillere.

Vi kan hjelpe deg på veien til lavere rente og bedre betingelser