Hva menes med sikkerhet?

Med sikkerhet menes hvor mye sikkerhet (verdier) man har i fast eiendom (hus, hytte, tomt, fritidseiendom).

Totalgjelden må ikke utgjøre mer enn 80 %, i enkeltstående tilfeller 85 % av den sikkerheten som kan stilles.

Vi kan hjelpe deg på veien til lavere rente og bedre betingelser