Hva kan jeg gjøre dersom jeg har sikkerhet, men sikkerheten er lavere enn totalgjelden?

Dersom du har sikkerhet, men verdien av den eiendommen du har er lavere enn totalgjelden din, kan det være en mulighet at noen stiller tilleggsikkerhet (ekstra sikkerhet) for den delen av gjelden du mangler sikkerhet for selv.

Totalgjelden må ikke utgjøre mer enn 80 %, i enkeltstående tilfeller 85 % av den sikkerheten som kan stilles.

Videre er det viktig at de som eventuelt skal stille tilleggsikkerhet for deg informeres grundig om hvilken risiko som er forbundet med å stille tilleggsikkerhet for andre.

Vi kan hjelpe deg på veien til lavere rente og bedre betingelser