Hva er gjeldssanering?

Gjeldssanering innebærer å få slettet hele eller deler av gjelden gjennom forhandlinger med kreditorer. Motparten i slike gjeldsforhandlinger er ofte banker, finansinstitusjoner, inkassobyrå og offentlige etater. Kreditorene kan være villige til å ettergi en del av gjelden i dag mot å bli tilbudt et raskt kontantoppgjør. Kreditorene stiller ofte som krav at oppgjøret man blir tilbudt ved gjeldssanering må stå i et visst forhold til kravet.

Kreditorer kan være villige til å gå med på en avtale om gjeldssanering dersom de anser det som lite sannsynlig at skyldneren vil være i stand til å innfri gjelden i overskuelig fremtid; det er bedre for dem å få litt i dag enn å bære risikoen for å få ingenting eller bare litt om x antall år. Gjeldssanering kan i slike tilfeller være en vinn-vinn-situasjon for begge parter: kreditorene minimerer sine tap, mens den med gjeldsproblemer får en mulighet til å komme ut av det økonomiske uføret .

Gjeldssanering er en krevende prosess hvor man er nødt til å vite hvordan man skal gå frem. Kundens situasjon må dokumenteres på en best mulig måte.

Gjeldfinans har gjennom flere år opparbeidet seg mye erfaring med gjeldssanering og har gode resultater å vise til. Vi vet hva som skal til, uavhengig av om det gjelder sletting av offentlig eller privat gjeld.

Vi kan hjelpe deg på veien til lavere rente og bedre betingelser