Alt du trenger å vite om gjeldsgrad


Hva er gjeldsgrad?

Gjeldsgrad er et begrep som beskriver forholdet mellom total inntekt og total gjeld, både i privat- og bedriftssammenheng. Når man som privatperson skal søke om lån vil gjeldsgraden bli vurdert i form av hvor mange ganger inntekt man kan låne. Boliglånsforskrifter sier at den høyeste gjeldsgraden man kan ha er fem ganger sin egen bruttoinntekt hvis ikke man har medlåntaker.


Hvordan beregne gjeldsgraden?

En enkel formel for å beregne gjeldsgraden er total gjeld delt på total inntekt. Det vil si at om du har 400.000 kr i bruttolønn, så kan du maksimalt få to millioner kroner i lån, inklusive fellesgjeld, studielån, kredittkort rammer, billån etc. Jo lavere gjeldsgrad du har, jo bedre er det. Dersom du ønsker å låne mer enn fem ganger bruttoinntekt så trenger du en medlåntaker. Medlåntaker er en person som kan stå som medansvarlig på hele lånet med deg, slik at banken kan legge til grunn høyere inntekt i kredittsaken. Å være medlåntaker er et større ansvar enn å være bare realkausjonist. Realkausjonist er en person som stiller med sikkerhet i egne eiendeler i en annen persons låneavtale. Enkelt forklart: Mangler du betjeningsevne, må du ha medlåntaker. Mangler du egenkapital, må du ha realkausjonist. En annen ting som er lurt å ha i bakhodet med tanke på gjeldsgraden, er at låntaker skal tåle minimum 5% renteoppgang, basert på nåværende inntekt og utgiftsbilde.


Gjeldsgrad 1 og Gjeldsgrad 2

Hvis du har mottatt en kredittvurdering, har du kanskje blitt informert om gjeldsgrad 1 og gjeldsgrad 2. Beregnet gjeldsgrad sier noe om sammenhengen mellom gjeld og brutto- og nettoinntekt. Den sammenligner også personen sett i forhold til andre i samme aldersgruppe, inntektsgruppe og landet i gjennomsnitt.

Gjeldsgrad 1 indikerer hvor stor andel av bruttoinntekten som er gjeldsrenter og særfradrag.

Gjeldsgrad 2 viser hvor stor gjelden din er i forhold til de pengene du kan ta ut og bruke med en gang, som for eksempel på lønnskontoen din.

Hva er høy gjeldsgrad?

En gjeldsgrad på rundt 5 er normalt i Norge, men dette tilsvarer like fullt øvre grense av hva som blir anbefalt. Som en tommelfingerregel anbefales det en gjeldsgrad på 2,5. Altså to og en halv ganger din eller deres samlede årsinntekt. Dette for å tåle en eventuell økning. Derfor er anbefalingen også at man kun belåner 75% av boligens markedsverdi.


Hvordan kan man påvirke sin egen gjeldsgrad?

Om du møter motgang for å få det lånet du trenger, så kan det være økonomien er avhengig av at det blir tatt noen grep. Ofte gjelder dette egenkapital og du finner noen gode tips her. Hvis man har problemer med at gjelden man har er for høy, kan man vurdere å samle all gjelden. Når vi hjelper deg til en ny økonomisk hverdag, er rentenivå på 4.45%
oppnåelig, og har betjeningsevne etter gjeldende regler. Ta kontakt med oss så kan vi se nærmere på din sak, for ingen saker er like.

Vi kan hjelpe deg på veien til lavere rente og bedre betingelser