Vi stiller krav til sikkerhet fast i eiendom

Visning allerede gjennomført - fikk stoppet tvangssalget!

Hvordan var situasjonen da dere tok kontakt med oss?

Meget vanskelig. Stod i fare for å miste huset på tvangssalg.

Føler dere at bistanden har vært med på å gi dere en bedre hverdag?

Ja. Som et nytt liv.

Hvordan tror dere situasjonen hadde vært, dersom dere ikke hadde tatt kontakt med Gjeldfinans?

Hadde mistet huset, og hadde vært i dyp økonomisk uføre.

Hvordan synes dere vi har opptrådt i prosessen?

Meget ryddig.

Er det noe dere har savnet?

Nei, ingenting.

Hva er det viktiste vi kan gjøre for å forbedre oss?

Vi mener det fungerer fint som det gjør.

Dersom en av dine nærmeste kom i en økonomisk vanskelig situasjon eller hadde behov for bistand til en refinansiering, ville dere da ha anbefalt Gjeldfinans?

Ja.


Les flere referanser

Trenger du hjelp med dyrt forbrukslån?

Send din søknad