Vi stiller krav til sikkerhet fast i eiendom

Trodde jeg skulle gå personlig konkurs

Hvordan var situasjonen før du tok kontakt med Gjeldfinans?

Rett før jeg var personlig konkurs.

Føler du at bistanden har vært med på å gi deg et enklere liv?

Ja.

Hvordan tror du situasjonen hadde vært, dersom du ikke hadde tatt kontakt med Gjeldfinans?

Helt fryktelig, mest sannsynlig konkurs.

Hvordan synes du vi har opptrådt i prosessen?

Bra. Gode tilbakemeldinger underveis og dere løste saken.

Er det noe du har savnet?

Nei.

Hva er det viktigste vi kangjøre for å forbedre oss?

Kan ikke komme på noe. Er meget godt fornøyd med jobben Dere har gjort.

Dersom en av dine nærmeste kom i en økonomisk vanskelig situasjon eller hadde behov for bistand til en refinansiering, ville du da ha anbefalt Gjeldfinans?

Ja, uten tvil.


Les flere referanser

Er du svartelistet av bankene? Vi kan hjelpe!

Send din søknad