Vi stiller krav til sikkerhet fast i eiendom

Situasjonen var helt ute av kontroll!

Situasjonen var mildt sagt kritisk, spesielt med tanke på huslånet - men også i forhold til inkassogjeld. Situasjonen var kort sagt helt ute av kontroll.

Føler dere at bistanden har vært med på å gi deg et enklere liv?

Definitivt - ja! Nå har vi kontroll på egen økonomi - og har full oversikt over inntekter og utgifter, samt at vi som ektepar har fått et mye bedre forhold til hverandre igjen.

Hvordan tror dere situasjonen hadde vært, dersom dere ikke hadde tatt kontakt med Gjeldfinans?

Vi hadde kommet til å måtte selge huset og hadde nok mest sannsynlig kommet til å gått ifra hverandre pga den psykiske belastningen det hadde blitt å måtte flytte.

Hvordan synes dere vi har opptrådt i prosessen?

Vi synes dere har opptrådt veldig profesjonelt og med stor dyktighet. Vi har hele veien blitt oppdatert i forhold til situasjonen og det synes vi har vært positivt.

Er det noe dere har savnet?

Nei - ikke noe som vi kan komme på.

Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forbedre oss?

Fortsette det gode arbeidet!

Dersom en av dine nærmeste kom i en økonomisk vanskelig situasjon eller hadde behov for refinansiering, ville du da ha anbefalt Gjeldfinans?

Helt klart - ja!


Les flere referanserDu får svar innen 24 timer*
* neste virkedag


Søkere

Hovedsøker

Annen informasjon

Andre inntekter
Annet

Eiendom

Viktig: Sikkerhet i fast eiendom er påkrevd
For mer informasjon om eiendommer, motorkjøretøy og båter, vennligst bruk feltet "Annet".
Legg til ny

Gjeld

For mer informasjon om gjeld, vennligst bruk feltet "Annet".
Legg til ny

Oppsummering