Vi stiller krav til sikkerhet fast i eiendom

Nå er vi inni en helt ny, egentlig uvant verden

Hvordan var situasjonen før dere tok kontakt med Gjeldfinans?

Håpløs. Her hadde det bygget seg opp en gjeldsbyrde over mange år. De siste årene ble det til at vi tok opp lån for å betjene lån, og nå var det stopp.

Føler dere at bistanden har vært med på å gi dere en bedre hverdag?

Absolutt. Nå er vi inne i en helt ny, og egentlig uvant verden. Vi føler nå vi har kontroll, og kan planlegge og strukturere økonomien på en måte vi ikke har kunnet på flere år.Hvordan tror dere situasjonen hadde vært, dersom dere ikke hadde tatt kontakt med Gjeldfinans?

Da måtte vi nok etterhvert ha begynt å selge unna verdier; bil - kanskje også hus.

Hvordan synes dere vi har opptrådt i prosessen?

Gjeldfinans har hele tiden opptrådt hyggelig, positivt og profesjonelt.Er det noe dere har savnet?

Tilbakemeldinger. Da vi tok kontakt med Gjeldfinans fikk vi ganske raskt et saksnummer. Etter en ukes tid sendte vi over det vi hadde av oversikt på gjeld, inntekter, verdier osv, og vi tenkte at "nå er vi i gang". Så ble det stille. 1 uke gikk. 2 uker gikk. Da vi tok kontakt med Gjeldfinans etter 3. uken, fikk vi vite at daglig leder hadde reist til utlandet, med våre papirer i kofferten, og ikke ville være tilbake på enda 2 uker. Denne ventetiden var veldig frustrerende. Når ulike kreditorer etter hvert meldte seg både i form av brev, mail og telefon, hadde vi stadig ikke noe klart svar å gi. Vi visste ingenting. Det var en anstrengende ventetid. Men, - tilbake til spørsmålet. Oftere tilbakemeldinger underveis var noe vi savnet. Ta gjerne kontakt med kundene deres på ukentlig basis. Hvis saken er på vent, si fra om dette. Er det vanskeligheter, si fra om det. Er det ikke noe spesielt å melde, si fra om det også. Kundene vil i større grad føle seg ivaretatt, og det er viktig i en sårbar og konfliktfylt situasjon, og gir en trygghet.

Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forbedre oss?

Svarte vel på dette under punkt 5. Større kundekontakt. Men jeg kan jo nevnte at under vår sak dukket det opp punkter som Gjeldfinans ikke var klar over, i forhold til ulike prosesser i ulike bankinstitusjoner (og vi trodde vel dere var klar over alle mekanismer etter mange år i bransjen). For eksempel virket det underveis i prosessen som om vi kunne få et tilslag i Nordea. Et av våre kredittkort var hos Nordea, og dette var overskredet. Vi ble sterkt oppfordret til å innbetale denne overskridelsen raskt, noe vi også gjorde samme dag vi hørte om det. Men denne innbetalingen ble ikke registrert hos Nordea før etter 1 uke, og i mellomtiden hadde Nordea sendt det til inkasso. Ingen deal. Dette var også tydeligvis overraskende for Gjeldfinans, så vi håper dere noterer dere slike ting for fremtidige kunder, for også å ta dette med i forhandlinger med ulike banker.

Dersom en av deres nærmeste kom i en økonomisk vanskelig situasjon eller hadde behov for bistand til en refinansiering, ville dere da ha anbefalt Gjeldfinans?

Det ville vi nok gjort. Selv om saken vår tok lang tid før vi var i mål (4 mndr. i første omgang, og ytterligere nesten 1 år før vi var endelig i mål) kom vi godt fornøyd ut i andre enden. Som jeg svarte i spørsmål 4 var dere greie, hyggelige og profesjonelle folk å ha med å gjøre.


Les flere referanserDu får svar innen 24 timer*
* neste virkedag


Søkere

Hovedsøker

Annen informasjon

Andre inntekter
Annet

Eiendom

Viktig: Sikkerhet i fast eiendom er påkrevd
For mer informasjon om eiendommer, motorkjøretøy og båter, vennligst bruk feltet "Annet".
Legg til ny

Gjeld

For mer informasjon om gjeld, vennligst bruk feltet "Annet".
Legg til ny

Oppsummering