Vi stiller krav til sikkerhet fast i eiendom

Gjeldsslave før jeg tok kontakt med Gjeldfinans

Hvordan var situasjonen før du tok kontakt med Gjeldfinans?

Helt på felgen, gjeldsslave.

Føler du at bistanden har vært med på å gi deg en bedre hverdag?

Ja. Absolutt.

 

Hvordan tror du situasjonen hadde vært, dersom du ikke hadde tatt kontakt med Gjeldfinans?

Mistet huset og vært i en ulevelig situasjon.

Hvordan synes du vi har opptrådt i prosessen?

Eksemplarisk bra.

 

Er det noe du har savnet?

NEI.


Les flere referanser

Vi starter der andre gir opp. Trenger du hjelp?

Send din søknad