Vi stiller krav til sikkerhet fast i eiendom

Følte oss ivaretatt gjennom hele prosessen

1. Hvordan var situasjonen før dere tok kontakt med Gjeldfinans?

Håpløs, vi så ingenløsninger

2. Føler dere at bistanden har vært med på å gi dere en bedre hverdag?

Absolutt! Vi har ikke bare fått en bedre hverdag, men ett nytt liv 

3. Hvordan tror dere situasjonen hadde vært, dersom dere ikke hadde tatt kontakt med Gjeldfinans?

Boligen hadde blitt tvangssolgt, eller vi selv hadde måttet hastesolgt med betydelig tap.

4. Hvordan synes dere vi har opptrådt i prosessen?

Veldig ryddig og profesjonelt. Vi har hele veien følt oss trygge på at dere ville hjelpe oss på en trygg og profesjonell måte, og at dere tok de rette avgjørelsene ifh våre kreditorer.

5. Er det noe dere har savnet?

Nei

6. Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forbedre oss?

Har ingen ankepunkter her.Vi følte oss veldig godt ivaretatt igjennom hele prosessen, både med god oppfølging og informasjon hele tiden, både via mail og telefon.

7. Dersom en av deres nærmeste kom i en økonomisk vanskelighet situasjon eller hadde behov for bistand til en refinansiering, ville dere da ha anbefalt Gjeldfinans?

Absolutt! Vi har allerede anbefalt dere til flere bekjente som sliter økonomisk. Vi kan anbefale dere på det sterkeste!


Les flere referanser

Vi starter der andre gir opp. Trenger du hjelp?

Send din søknad