Vi stiller krav til sikkerhet fast i eiendom

En bedre hverdag

Hvordan var situasjonen før dere tok kontakt med Gjeldfinans? - Mye smågjeld som ikke kunne betjenes.

Føler dere at bistanden har vært med på å gi dere en bedre hverdag? - Ja! Sitter nå med en mye bedre hverdag med god økonomi.

Hvordan tror dere situasjonen hadde vært, dersom dere ikke hadde tatt kontakt med Gjeldfinans? - Tvangssalg av hus.

Hvordan synes dere vi har opptrådt i prosessen? - Helt enestående!

Er det noe dere har savnet? - NEI

Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forbedre oss? - For min del kunne jeg ønsket enda mer kundekontakt i «midtre» del av prosessen.

Dersom en av deres nærmeste kom i en økonomisk vanskelig situasjon eller hadde behov for bistand til en refinansiering, ville dere da ha anbefalt Gjeldfinans? - JA


Les flere referanserDu får svar innen 24 timer*
* neste virkedag


Søkere

Hovedsøker

Annen informasjon

Andre inntekter
Annet

Eiendom

Viktig: Sikkerhet i fast eiendom er påkrevd
For mer informasjon om eiendommer, motorkjøretøy og båter, vennligst bruk feltet "Annet".
Legg til ny

Gjeld

For mer informasjon om gjeld, vennligst bruk feltet "Annet".
Legg til ny

Oppsummering