Vi stiller krav til sikkerhet fast i eiendom

En bedre hverdag

Hvordan var situasjonen før dere tok kontakt med Gjeldfinans? - Mye smågjeld som ikke kunne betjenes.

Føler dere at bistanden har vært med på å gi dere en bedre hverdag? - Ja! Sitter nå med en mye bedre hverdag med god økonomi.

Hvordan tror dere situasjonen hadde vært, dersom dere ikke hadde tatt kontakt med Gjeldfinans? - Tvangssalg av hus.

Hvordan synes dere vi har opptrådt i prosessen? - Helt enestående!

Er det noe dere har savnet? - NEI

Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forbedre oss? - For min del kunne jeg ønsket enda mer kundekontakt i «midtre» del av prosessen.

Dersom en av deres nærmeste kom i en økonomisk vanskelig situasjon eller hadde behov for bistand til en refinansiering, ville dere da ha anbefalt Gjeldfinans? - JA


Les flere referanser

Trenger du hjelp med dyrt forbrukslån?

Send din søknad