Vi stiller krav til sikkerhet fast i eiendom

Annonsen var klar: Gjeldfinans stoppet tvangssalget og refinansierte gjelden

Hvordan var situasjonen da dere tok kontakt med Gjeldfinans AS? Vår bolig var lagt ut på tvangssalg og megler hadde allerede laget annonse og fotografert boligen. Inkasso var daglig på telefonen og regninger ble i liten grad ivaretatt. Føler dere at bistanden har vært med på å gi dere en bedre hverdag? Vår familie har fått en helt annen hverdag og vi har blitt mer økonomisk ansvarlig. Hvordan tror dere situasjonen hadde vært, dersom dere ikke hadde kontaktet Gjeldfinans? Vi hadde mistet huset og familiesituasjonen hadde nok vært svært annerledes. Hvordan synes dere vi har opptrådt i prosessen? Gjeldfinans har opptrådt meget profesjonelt. Ikke bare i selve prosessen med å redde vår økonomi, men også i rådgivning og veiledning videre. Er det noe dere har savnet? Nei. Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forbedre oss? I vår sak/ prosess har alt gått raskt og oversiktlig. Vi har ingen detaljer å sette fingeren på. Dersom en av deres nærmeste kom i en vanskelig økonomisk situasjon eller hadde behov for en refinansiering, ville dere da ha anbefalt Gjeldfinans? Ja, på det aller sterkeste!


Les flere referanserDu får svar innen 24 timer*
* neste virkedag


Søkere

Hovedsøker

Annen informasjon

Andre inntekter
Annet

Eiendom

Viktig: Sikkerhet i fast eiendom er påkrevd
For mer informasjon om eiendommer, motorkjøretøy og båter, vennligst bruk feltet "Annet".
Legg til ny

Gjeld

For mer informasjon om gjeld, vennligst bruk feltet "Annet".
Legg til ny

Oppsummering