Vi stiller krav til sikkerhet fast i eiendom

Annonsen var klar: Gjeldfinans stoppet tvangssalget og refinansierte gjelden

Hvordan var situasjonen da dere tok kontakt med Gjeldfinans AS? Vår bolig var lagt ut på tvangssalg og megler hadde allerede laget annonse og fotografert boligen. Inkasso var daglig på telefonen og regninger ble i liten grad ivaretatt. Føler dere at bistanden har vært med på å gi dere en bedre hverdag? Vår familie har fått en helt annen hverdag og vi har blitt mer økonomisk ansvarlig. Hvordan tror dere situasjonen hadde vært, dersom dere ikke hadde kontaktet Gjeldfinans? Vi hadde mistet huset og familiesituasjonen hadde nok vært svært annerledes. Hvordan synes dere vi har opptrådt i prosessen? Gjeldfinans har opptrådt meget profesjonelt. Ikke bare i selve prosessen med å redde vår økonomi, men også i rådgivning og veiledning videre. Er det noe dere har savnet? Nei. Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forbedre oss? I vår sak/ prosess har alt gått raskt og oversiktlig. Vi har ingen detaljer å sette fingeren på. Dersom en av deres nærmeste kom i en vanskelig økonomisk situasjon eller hadde behov for en refinansiering, ville dere da ha anbefalt Gjeldfinans? Ja, på det aller sterkeste!


Les flere referanser

Trenger du hjelp med dyrt forbrukslån?

Send din søknad