Vi stiller krav til sikkerhet fast i eiendom

Anbefaler Gjeldfinans

Ektepar, 40-årene (Sørlandet)

Hvordan var situasjonen før dere tok kontakt med Gjeldfinans?

Vi befant oss i en alvorlig økonomisk krise!

Føler dere at bistanden har vært med på å gi dere et enklere liv?

Ja, helt klart.

Hvordan tror dere situasjonen hadde vært, dersom dere ikke hadde tatt kontakt med Gjeldfinans?

Antageligvis i svært store vansker!

Hvordan synes dere vi har opptrådt i prosessen?

Svært så behjelpelige!

Er det noe dere har savnet?

- Nei!

Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forbedre oss?

Vi har ikke noen synspunkter på det. Ikke noe å tilføye. Vi er veldig godt fornøyde!

Dersom en av deres nærmeste kom i en økonomisk vanskelig situasjon eller hadde behov for en refinansiering, ville dere da ha anbefalt Gjeldfinans?

Ja, absolutt. Ingen tvil!


Les flere referanser

Er du svartelistet av bankene? Vi kan hjelpe!

Send din søknad