Vi stiller krav til sikkerhet fast i eiendom

Økonomien farget dager og netter med negativitet og oppgitthet

Kvinne 50år – Oslo

Hvordan var situasjonen før du tok kontakt med Gjeldfinans? Tung, slitsomt, hvor økonomien farget dager og netter med negativitet og oppgitthet. Stolthet holdt meg fra å søke hjelp hos godt bemidlet familie.

Føler du at bistanden har vært med på å gi deg en bedre hverdag? Helt klart! Dette kostet meg en del penger og stolthet, men dagene preges igjen av oversikt, ryddighet og positivitet.

Hvordan tror du situasjonen hadde vært, dersom du ikke hadde tatt kontakt med Gjeldfinans? Antagelig hadde jeg fortsatt å forsøke å «redde» meg inn, mens gjelden hadde det.

Hvordan synes du vi har opptrådt i prosessen? Positivt, med respekt, hyggelige svar på sikkert underlige spørsmål og henvendelser. Sitter fortsatt med et spørsmål vedrørende en transaksjon /bilsalg, der kom informasjonen raskt og uoversiktlig, men regner med at det er et ledd i fortjeneste dere ønsker og på grunn av lettet het med tanke på økonomi, har jeg ikke ønsket å «grave» mer i det.

Er det noe du har savnet? Nei

Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forbedre oss? Kun forklare litt med tanke på spørsmålet vedrørende bil salg/kjøp.

Dersom en av dine nærmeste kom i en økonomisk vanskelig situasjon eller hadde behov for bistand til en refinansiering, ville du da anbefalt Gjeldfinans? Ja, helt klart!


Les flere referanserDu får svar innen 24 timer*
* neste virkedag


Søkere

Hovedsøker

Annen informasjon

Andre inntekter
Annet

Eiendom

Viktig: Sikkerhet i fast eiendom er påkrevd
For mer informasjon om eiendommer, motorkjøretøy og båter, vennligst bruk feltet "Annet".
Legg til ny

Gjeld

For mer informasjon om gjeld, vennligst bruk feltet "Annet".
Legg til ny

Oppsummering