Tips til bedre økonomi

Med disse tipsene kan du få en bedre og mer oversiktlig økonomi.

1. Sett opp oversikt

Gå gjennom lån, faste utgifter, sparing og inntekt. Sett alt opp i en tabell, så har du kontroll og god oversikt. Dette er et godt virkemiddel i hverdagen, og kan brukes til å lage budsjett.

2. Sett opp budsjett

De aller fleste bruker mer penger enn de tror. Lag et ordentlig budsjett med ulike grupper for utgifter. Det er lurt å skille mellom faste utgifter og de som kan reduseres til en viss grad. Ha for eksempel mat, transport, klær, fritidsaktiviteter og lignende som egne utgiftsgrupper.

Sett utgiftene opp mot lønnen din, eventuell barnetrygd, og andre inntekter. Se om regnestykket faktisk går opp. Vurder alle utgiftene og prøv å kutte ned eller kutte ut noen av dem.

3. Faste betalinger

Sett opp betalingsavtaler som eFaktura og Avtalegiro så har du mest mulig samlet i nettbanken. Dette gjør det mye enklere å ha god oversikt.

4. Lønn på regningskonto - ikke på forbrukskonto

Det er lurt å ha to separate kontoer til hverdagslig bruk. En forbrukskonto og en regningskonto. Lønna bør ideelt sett komme inn på regningskontoen. Sett opp faste trekk dagen etter lønning så vet du at alt er betalt. Videre lager du faste trekk for løpende forbruk som mat, klær og andre eventuelle utgifter.

Det viktigste er at man sikrer at regningene blir betalt, og minsker det løpende forbruket.

5. Tegn uføreforsikring

Inntekten kan halveres om du blir ufør. Du bør derfor skaffe deg uføreforsikring.

6. Sett av buffer

Pass på å alltid ha penger til overs til uforutsette utgifter, som for eksempel at kjøleskapet tar kvelden. Sett over litt ekstra på en sparekonto så er du trygg.

7. Handle sjeldent og pass opp for småkjøp

Lag handleliste og kjøp inn for en uke om gangen. Unngå impulskjøp og småkjøp.

Vi kan hjelpe deg på veien til lavere rente og bedre betingelser