Kjersti hjelper deg ut av økonomisk trøbbel

Jobben hennes er å hjelpe mennesker ut av gjeldsproblemer.

– Alle mennesker kan gå på en gjeldssmell. Men dessverre er det ikke alle som søker hjelp, sier Kjersti Flood.

Flood arbeidet med inkasso hos Lindorff i ti år før hun startet i Gjeldfinans i 2016.

KREVENDE OG GIVENDE

Hun beskriver arbeidsdagene som krevende og givende på samme tid. Prosessen med å rydde opp i gjeldsproblemer kan enkelte ganger være et puslespill, med mange og ulike kreditorer.

– Jeg synes at det er veldig givende å få være med på å løse utfordringer som kundene har. Jeg vet hvor stor betydning det har for dem å kunne få starte med blanke ark økonomisk. Det er mange som beskriver det som å få puste igjen, forteller hun.

KJØPER MAT PÅ KREDITT

Det er forskjellige grunner til at folk havner i økonomisk uføre. Ofte er det naturlige forklaringer som samlivsbrudd, arbeidsledighet eller sykdom som ligger bak. Andre ganger er det luksusfellen som slår inn, altså overforbruk. Kjersti registrerer at forbrukskarusellen snurrer raskt og stadig oftere må vanlige folk ta et oppgjør med forbruket for å komme i økonomisk balanse.

– Det virker som om kredittkortene sitter litt løsere i lommeboken enn tidligere. Samtidig markedsfører flere kredittkort på en aggressiv måte. Jeg har sett folk som har betalt matvarene sine på dagligvarebutikken med kredittkort. Da er det på tide å vurdere situasjonen, sier hun.

ØKT MEDIEFOKUS

Etter 12 år i bransjen, ser hun tydelig en endring i holdninger knyttet til betalingsvansker og forbruksgjeld. Hun tror at økt mediefokus på problematikken er med på å alminneliggjøre problemet. Det er både positivt og negativt, tror hun.

– Det er bra fordi at terskelen for å be om hjelp er lavere. Samtidig kan det være med på å legitimere holdninger om at det ikke er så farlig med en skakkjørt økonomi, og det er jo ikke tilfellet, sier Kjersti.

FINNE LØSNING

Stadig flere tar kontakt med Gjeldfinans for å finne en løsning. Flood har erfart at kundene setter stor pris på å møte noen som både forstår situasjonen og har mulighet til å rydde opp.

– Vi møter alle med respekt og forståelse. Allerede når kundene tar kontakt ligger det en erkjennelse i at det har gått for langt. Vårt viktigste arbeid ligger i å være medmennesker, få oversikt og rydde opp slik at privatøkonomien kommer på rett kjøl, sier den erfarne rådgiveren.

Vi kan hjelpe deg på veien til lavere rente og bedre betingelser