Hvor mye gjeld kan jeg regne med å få slettet ved gjeldssanering?

Hvor stor del av gjelden man kan regne med å få avskrevet ved gjeldssanering kan man aldri vite sikkert på forhånd. Dette fordi dette vil avhenge av gjeldsforhandlingene.

Imidlertid er det noen faktorer som kan gi en pekepinn på hva man kan forvente seg som utfall: størrelsen på gjelden, hvor gammel gjelden er, hvorvidt kravene er sikret gjennom pant eller lønnstrekk, samt kreditors vilje til å inngå en avtale om gjeldssanering.

Husk at det er ingen kreditorer som ettergir gjeld ved gjeldssanering for å være «snille». Ved forhandlinger om gjeldssanering legger kreditorene stor vekt på skyldners betalingsevne og langsiktige evne til å gjøre opp for seg.

Det er her Gjeldfinans kommer inn: vi kan reglene og vi kan forhandlinger.

Vi kan hjelpe deg på veien til lavere rente og bedre betingelser