Hva er offentlig gjeldsordning?

Gjeldsordningsloven sier at dersom man i overskuelig fremtid er «varig ute av stand» til å betale ned gjelden, kan man søke om offentlig gjeldsordning. Det er gratis å søke. Dette innebærer at man betaler ned tilstrekkelig på gjelden i løpet av en viss periode, vanligvis 5 år. Når gjeldsordningsperioden er over vil restgjelden bli ettergitt, og man kan starte med blanke ark igjen. Det er namsmannen som er satt til å håndtere gjeldsordningsloven.

I løpet av denne perioden må man følge de livsoppholdssatsene som gjelder ved offentlig gjeldsordning. Sivil status, det vil si om man er gift eller har forsørgeransvar, er noe av det som avgjør hvor stor del av inntekten man har krav på å få beholde. Resten av pengene i denne perioden skal gå til kreditorene.

Legg merke til at offentlig gjeldsordning er en ordning som er ment for de aller verst stilt. Det at man føler at man har dårlig økonomi er således ingen garanti for at man vil få innvilget offentlig gjeldsordning.

Gjeldfinans kan hjelpe deg med å avklare om du bør søke om offentlig gjeldsordning eller om det finnes andre muligheter. Det er strenge regler forbundet ved gjennomføringen av offentlig gjeldsordning. Dersom vilkårene for gjeldsordningen brytes kan avtalen i verste fall avvikles.

Vi kan hjelpe deg på veien til lavere rente og bedre betingelser