Vi stiller krav til sikkerhet fast i eiendom

Hva er en betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning kan være en av følgene hvis du ikke betaler gjelden din. En betalingsanmerkning er i utgangspunktet ensbetydende med avslag dersom du søker om lån i en vanlig bank.

Hvis gjelden din forblir ubetalt etter den har gått til inkasso, og hvis innkrever velger å gå rettslig med kravet, så blir anmerkningen registrert. Denne anmerkningen blir registrert i et kredittopplysningsbyrå. For at anmerkningen og opplysninger om deg skal bli registrert hos et kredittopplysningsbyrå, må det ha blitt gjort rettslige skritt for å inndrive kravet. Et eksempel er at innkrever velger å sende saken til namsmannen for «begjæring om utlegg». Det vil si at det blir tatt «tvangspant» i for eksempel eiendom, løsøre, eller trekk i lønn.

Andre grunner til at man får betalingsanmerkning kan være personlig konkurs, gjeldsordning, eller at du selv har bedt om å bli sperret for kreditt. Det sistnevnte er vanlig dersom du har blitt eller frykter for å ha bli utsatt for ID-tyveri.

Når kredittopplysningsbyrået mottar varsel om en betalingsanmerkning fra inkassobyrået er de pliktige å varsle deg om å ha mottatt dette. Videre har du 14 dager på deg å protestere på denne anmerkningen.

Betaler du gjelden din eller gjør opp for deg på annet vis, skal anmerkningen slettes omgående.


Les flere nyheterDu får svar innen 24 timer*
* neste virkedag


Søkere

Hovedsøker

Annen informasjon

Andre inntekter
Annet

Eiendom

Viktig: Sikkerhet i fast eiendom er påkrevd
For mer informasjon om eiendommer, motorkjøretøy og båter, vennligst bruk feltet "Annet".
Legg til ny

Gjeld

For mer informasjon om gjeld, vennligst bruk feltet "Annet".
Legg til ny

Oppsummering