Vi stiller krav til sikkerhet fast i eiendom

Hva er egentlig gjeldsordning?

Gjeldsordningsloven gir privatpersoner med alvorlige gjeldsproblem mulighet til å få kontroll over økonomien igjen. Gjeldsordning er en avtale om at man skal betale så mye man kan av gjelden i en gitt periode, vanligvis 5 år. Kreditorene gir helt eller delvis avkall på renter og omkostninger. Etter den gitte perioden blir gjelden slettet og man er gjeldfri. Dette gjelder selv om man ikke kan betale noe til kreditorene. Likevel, gjeldsordning gjennomføres vanligvis ved at man i den gitte perioden betaler ned gjeld med all inntekt, med unntak av en viss andel av inntekten som settes av til boutgifter og livsopphold.

Støtte fra det offentlige

Gjeldsforhandling og gjeldsordning er helt gratis. Man har krav på nødvendig hjelp fra det offentlige for å få på plass gjeldsordning. Søknad om gjeldsordning blir sendt til den lokale namsmannen. Dette er lensmannen eller namsfuten. Namsmannen gir råd og veiledning om hvordan loven fungerer og kan eventuelt hjelpe med utfylling av søknadsskjema. Namsmannen kan også hjelpe til med utforming av forslag til betalingsordning som skal sendes til kreditorene. Dersom forslaget ikke blir godkjent av kreditorene, kan domstolene fastslå en ordning.

Noen namsmenn kan i tillegg hjelpe til med den økonomiske gjennomføringen av gjeldsordningen.

Vilkår for gjeldsordning

For å være kvalifisert til gjeldsordning må man være ute av stand til å betjene gjelden sin. Dette må være et permanent problem, og at det ikke er mulig å betale tilbake i fremtiden heller. I praksis betyr det at man ikke klarer å betale ned gjeld i overskuelig fremtid, selv om man betaler det man kan. I tillegg skal det ikke virke støtende på andre at man får godkjent gjeldsordning. Dette innebærer blant annet at man i utgangspunktet kun kan få gjeldsordning en gang.

Man kan få gjeldsordning uansett hva gjeldsproblemene skyldes. Det foreligger ikke noe minimumskrav til inntekter eller gjeld. Loven gjelder for alle typer gjeld.

Behandlingstiden for gjeldsordning kan være lang, i noen tilfeller opp mot et år.

Det er i tillegg flere ting som bør ligge til rette for at man skal få innvilget gjeldsordning. Gjelden kan ikke være ny, den bør helst være noen år gammel. Jo eldre den er, jo lettere er det som regel å få gjeldsordning. Det skal også nevnes at kriminelle vanligvis ikke får innvilget gjeldsordning.

Ta gjerne kontakt med oss om du har flere spørsmål om gjeldsordning eller har økonomiske problemer.


Les flere nyheterDu får svar innen 24 timer*
* neste virkedag


Søkere

Hovedsøker

Annen informasjon

Andre inntekter
Annet

Eiendom

Viktig: Sikkerhet i fast eiendom er påkrevd
For mer informasjon om eiendommer, motorkjøretøy og båter, vennligst bruk feltet "Annet".
Legg til ny

Gjeld

For mer informasjon om gjeld, vennligst bruk feltet "Annet".
Legg til ny

Oppsummering