Gjeldsregister

Det er skremmende enkelt å ta opp store summer i forbruksgjeld, gjennom for eksempel lån og kredittkort. Enda mer skremmende er det hvor fort man kan ende i gjeldskrise. Regjeringen har nå lagt fram forslag om gjeldsregister.

Det har lenge vært snakk om å opprette et gjeldsregister. Forrige regjering la fram forslag om et offentlig gjeldsregister, men den nye regjeringen erstattet dette med forslag om privat gjeldsregister. Dette forslaget er nå ute på høring. Med et slikt register kan banker og finansinstitusjoner gjøre bedre kredittvurdering før de innvilger lån og kreditter.

Vanskelige vurderinger
Det er skremmende enkelt å låne forbrukskreditt fra både en og flere aktører. Dette går ann nettopp fordi utlånerne ikke vet hvor mye kredittgjeld kunden har fra før. Per i dag kan man bare se det som er oppgitt i selvangivelsen og det som søker selv forteller. Siden selvangivelsen bare viser gjeld fra det forrige året, er gjeldsopplysningene relativt gamle. Dette gjør det vanskelig å gjøre rett kredittvurdering, og kunden får kanskje et større lån enn det de kan betjene

Tanken bak et slikt register er at de som yter lån og kreditter skal kunne sjekke søkers gjeldsposter før de tar stilling til søknaden. Slik kan de utføre en korrekt kredittvurdering av hver enkelt kunde. Gjeldsregisteret foreslått av regjeringen skal omfatte forbrukskreditter, som kredittkortgjeld og usikrede forbrukslån. På sikt kan registeret utvides med andre gjeldstyper, som for eksempel boliggjeld.

Vil unngå gjeldskrise
Målet med å registrere forbruks- og kredittkortgjeld i et slitk gjeldsregister er å stagge den kraftige kredittveksten, og hindre at flere havner i håpløse situasjoner. Nordmenn har rundt 100 milliarder i forbruksgjeld, og dette stiger med nesten 10% årlig. Til tross for dette, finnes det ikke en samlet oversikt over hvor store forbrukslån og kredittkortgjeld den enkelte har. Et slikt register vil bidra til at forbrukerne får korrekte lån som de faktisk kan betjene. Spesielt kredittkort- og forbruksgjeld er utfordrende å betjene - derfor er gjeldsregister viktig for å hindre at flere havner i gjeldskrise.

Vi kan hjelpe deg på veien til lavere rente og bedre betingelser