Vi stiller krav til sikkerhet fast i eiendom

Lån med betalingsanmerkning - er det mulig?

Mange sliter med å få lån når de har betalingsanmerkning, de er rett og slett svartelistet av bankene. De som jobber i bankene vil ikke være vankelige, men de har rett og slett ikke mulighet til å gi lån til personer med betalingsanmerkning.

Er det da mulig å få lån med betalingsanmerkning?

Vi har spesialisert oss på denne typen problemstillinger. Dersom du sender søknad og trenger lån med betalingsanmerkning går vi først grundig gjennom din økonomi og lager en fullstendig gjeldsoversikt. Vi går så i dialog med alle kreditorer og lager en fullstendig pakkeløsning for fullstendig refinansiering. Før vi kommer så langt sørger vi også for at du blir kredittverdig i alle systemer, slik at du igjen blir en attraktiv kunde for bankene.

Lån med betalingsanmerkning er således ingen umulighet, det krever bare at man gjør en økonomisk opprydning underveis.


Les flere spørsmålDu får svar innen 24 timer*
* neste virkedag


Søkere

Hovedsøker

Annen informasjon

Andre inntekter
Annet

Eiendom

Viktig: Sikkerhet i fast eiendom er påkrevd
For mer informasjon om eiendommer, motorkjøretøy og båter, vennligst bruk feltet "Annet".
Legg til ny

Gjeld

For mer informasjon om gjeld, vennligst bruk feltet "Annet".
Legg til ny

Oppsummering