Lån med betalingsanmerkning - er det mulig?

Mange sliter med å få lån når de har betalingsanmerkning, de er rett og slett svartelistet av bankene. De som jobber i bankene vil ikke være vanskelige, men de har rett og slett ikke mulighet til å gi lån til personer med betalingsanmerkning.

Er det da mulig å få lån med betalingsanmerkning?

Vi har spesialisert oss på denne typen problemstillinger. Dersom du sender søknad og trenger lån med betalingsanmerkning går vi først grundig gjennom din økonomi og lager en fullstendig gjeldsoversikt. Vi går så i dialog med alle kreditorer og lager en fullstendig pakkeløsning for fullstendig refinansiering. Før vi kommer så langt sørger vi også for at du blir kredittverdig i alle systemer, slik at du igjen blir en attraktiv kunde for bankene.

Lån med betalingsanmerkning er således ingen umulighet, det krever bare at man gjør en økonomisk opprydning underveis.

Det er ingen kostnad med å få prøvd din sak hos oss. Renten er helt avgjørende for hvor lurt dette er. Vi tilbyr 3.95% rente dersom du kan stille sikkerhet i bolig eller fritidseiendom.