Kan det tas pant i andre eiendeler, som kjøretøy?

Pant i løsøre, såkalt salgspant, kan kun tas ved ervervelse (f.eks. ved kjøp av nybil eller bruktbil). Det er derfor ikke aktuelt å stille sikkerhet i kjøretøy ved refinansiering. Det er imidlertid mulig å stille bankinnskudd/verdipapirer som sikkerhet, men dette er mer uvanlig.

Det er ingen kostnad med å få prøvd din sak hos oss. Renten er helt avgjørende for hvor lurt dette er. Vi tilbyr 3.95% rente dersom du kan stille sikkerhet i bolig eller fritidseiendom.