Vi stiller krav til sikkerhet fast i eiendom

Kan det tas pant i andre eiendeler, som kjøretøy?

Pant i løsøre, såkalt salgspant, kan kun tas ved ervervelse (f.eks. ved kjøp av nybil eller bruktbil). Det er derfor ikke aktuelt å stille sikkerhet i kjøretøy ved refinansiering. Det er imidlertid mulig å stille bankinnskudd/verdipapirer som sikkerhet, men dette er mer uvanlig.


Les flere spørsmål

Er du svartelistet av bankene? Vi kan hjelpe!

Send din søknad