Vi stiller krav til sikkerhet fast i eiendom

Kan andre stille sikkerhet for meg?

Dersom du ikke har fast eiendom selv, kan det kanskje være en mulighet, dersom noen andre kan stille sikkerhet for deg.

Det er viktig at de som eventuelt skal stille sikkerhet for deg har en ordnet og ryddig økonomi. Det er også svært viktig at de personene det gjelder informeres grundig om hva det eventuelt vil innebære å stille tsikkerhet og hvilken risiko som er forbundet med dette.

Merk at banker og finansinstitusjoner har strenge regler å forholde seg til, og at det derfor er sjeldent aktuelt å la en person i pensjonsalder stille sikkerhet for andre. Nære familiemedlemmer er mest aktuelle som sikkerhetsstillere.


Les flere spørsmålDu får svar innen 24 timer*
* neste virkedag


Søkere

Hovedsøker

Annen informasjon

Andre inntekter
Annet

Eiendom

Viktig: Sikkerhet i fast eiendom er påkrevd
For mer informasjon om eiendommer, motorkjøretøy og båter, vennligst bruk feltet "Annet".
Legg til ny

Gjeld

For mer informasjon om gjeld, vennligst bruk feltet "Annet".
Legg til ny

Oppsummering