Hvorfor velge Gjeldfinans?

Gjeldfinans

 • Rente f.o.m. 3.95% nom. - Landsdekkende
 • Første tilbakemelding innen 24 timer
 • Mindre krav til dokumentasjon
 • 24-timers angrefrist ved signering
 • Utarbeider total gjeldsoversikt for kunden - Pruter ned gjelden på vegne av kunden
 • All oppnådd reduksjon tilfaller kunden

Opprydningsbanker

 • Rente f.o.m. 6.40 -11 % nom.
 • Geografisk begrenset
 • Lengre behandlingstid
 • Krever innsendelse av større antall dokumenter - Ingen formell angrefrist
 • Kunden må selv utarbeide gjeldsoversikt - Forhandler ikke på gjelden
 • Ingen reduksjon i gjeld

For godt til å være sant? Sjekk vårt regneeksempel*:
Refinansiering av misligholdt gjeld kr. 2.5 mill. over 30 år. Eksempelet tar utgangspunkt i rente 1.75 % nominell rente/ 1.82 % effektiv rente hos eksterne tilbydere via Gjeldfinans, og 6 % nominell rente/ 6.21 % effektiv rente via såkalte opprydningsbanker.

Gjeldfinans Opprydningsbank
Månedlige kostnader 8 996,- 15 054,-
Årlige kostnader 107 952,- 180 648,-
Besparelser pr mnd 6 058,-
Besparelser pr år 72 696,-
Etter 30 år Gjeldfinans Opprydningsbank
Lånebeløp 2.50 mill. 2.50 mill.
Renter 0.739 mill. 2 919 343 mill.
Total lånekostnad over 30 år 3.239 mill.

5 419 343 mill.

Totale besparelser over 30 år: 5,42 mill. - 3.24 mill. = 2.18 mill.


* = Merk at avdragsdelen er eksakt den samme. Videre er renteforskjellen uavhengig av Norges Bank da alle øker og senker renten ut fra styringsrenten.
Rentefradraget er uavhengig av hvilken bank du bruker.

Presisering: lån via Gjeldfinans blir fremskaffet hos eksterne tilbydere.

Les også: Ekteparet Kråkstad fikk lavere rente - sparer 15.277 i måneden

Det er ingen kostnad med å få prøvd din sak hos oss. Renten er helt avgjørende for hvor lurt dette er. Vi tilbyr 3.95% rente dersom du kan stille sikkerhet i bolig eller fritidseiendom.