Vi stiller krav til sikkerhet fast i eiendom

Hvorfor velge Gjeldfinans?

Gjeldfinans

 • Rente f.o.m. 1.95 % nom. - Landsdekkende
 • Første tilbakemelding innen 24 timer
 • Mindre krav til dokumentasjon
 • 24-timers angrefrist ved signering
 • Utarbeider total gjeldsoversikt for kunden - Pruter ned gjelden på vegne av kunden
 • All oppnådd reduksjon tilfaller kunden

Opprydningsbanker

 • Rente f.o.m. 9.5 % nom. (9.91 % eff.)
 • Geografisk begrenset
 • Lengre behandlingstid
 • Krever innsendelse av større antall dokumenter - Ingen formell angrefrist
 • Kunden må selv utarbeide gjeldsoversikt - Forhandler ikke på gjelden
 • Ingen reduksjon i gjeld

For godt til å være sant? Sjekk vårt regneeksempel*: Refinansiering av misligholdt gjeld kr. 2.5 mill. over 30 år. Eksempelet tar utgangspunkt i rente 3.45 % nominell rente/ 3.55 % effektiv rente hos eksterne tilbydere via Gjeldfinans, og 9.5 % nominell rente/ 9.91 % effektiv rente via såkalte opprydningsbanker.

Gjeldfinans Opprydningsbank
Månedlige kostnader 11 207,- 21 022,-
Årlige kostnader 134 484,- 252 264,-
Besparelser pr mnd 9 815,-
Besparelser pr år 117 780,-
Etter 30 år Gjeldfinans Opprydningsbank
Lånebeløp 2.50 mill. 2.50 mill.
Renter 1.52 mill. 5.00 mill.
Total lånekostnad over 30 år 4.02 mill.

7.60 mill.

Totale besparelser over 30 år: 7.60 mill. - 4.02 mill. = 3.68 mill.

* = Merk at avdragsdelen er eksakt den samme. Videre er renteforskjellen uavhengig av Norges Bank da alle øker og senker renten ut fra styringsrenten. Rentefradraget er uavhengig av hvilken bank du bruker.

Presisering: lån via Gjeldfinans blir fremskaffeet hos eksterne tilbydere.


Les flere spørsmål



Du får svar innen 24 timer*
* neste virkedag


Søkere

Hovedsøker

Annen informasjon

Andre inntekter
Annet

Eiendom

Viktig: Sikkerhet i fast eiendom er påkrevd
For mer informasjon om eiendommer, motorkjøretøy og båter, vennligst bruk feltet "Annet".
Legg til ny

Gjeld

For mer informasjon om gjeld, vennligst bruk feltet "Annet".
Legg til ny

Oppsummering