Vi stiller krav til sikkerhet fast i eiendom

Hvor mye gjeld kan jeg regne med å få slettet ved gjeldssanering?

Hvor stor del av gjelden man kan regne med å få avskrevet ved gjeldssanering kan man aldri vite sikkert på forhånd. Dette fordi dette vil avhenge av gjeldsforhandlingene.

Imidlertid er det noen faktorer som kan gi en pekepinn på hva man kan forvente seg som utfall: størrelsen på gjelden, hvor gammel gjelden er, hvorvidt kravene er sikret gjennom pant eller lønnstrekk, samt kreditors vilje til å inngå en avtale om gjeldssanering.

Husk at det er ingen kreditorer som ettergir gjeld ved gjeldssanering for å være «snille». Ved forhandlinger om gjeldssanering legger kreditorene stor vekt på skyldners betalingsevne og langsiktige evne til å gjøre opp for seg.

Det er her Gjeldfinans kommer inn: vi kan reglene og vi kan forhandlinger.


Les flere spørsmålDu får svar innen 24 timer*
* neste virkedag


Søkere

Hovedsøker

Annen informasjon

Andre inntekter
Annet

Eiendom

Viktig: Sikkerhet i fast eiendom er påkrevd
For mer informasjon om eiendommer, motorkjøretøy og båter, vennligst bruk feltet "Annet".
Legg til ny

Gjeld

For mer informasjon om gjeld, vennligst bruk feltet "Annet".
Legg til ny

Oppsummering