Hva menes med sikkerhet?

Med sikkerhet menes hvor mye sikkerhet (verdier) man har i fast eiendom (hus, hytte, tomt, fritidseiendom).

Totalgjelden må ikke utgjøre mer enn 80 %, i enkeltstående tilfeller 85 % av den sikkerheten som kan stilles.

Det er ingen kostnad med å få prøvd din sak hos oss. Renten er helt avgjørende for hvor lurt dette er. Vi tilbyr 3.95% rente dersom du kan stille sikkerhet i bolig eller fritidseiendom.
Låneeksempel fra ekstern tilbyder