Vi stiller krav til sikkerhet fast i eiendom

Hva kan jeg gjøre dersom jeg har sikkerhet, men sikkerheten er lavere enn totalgjelden?

Dersom du har sikkerhet, men verdien av den eiendommen du har er lavere enn totalgjelden din, kan det være en mulighet at noen stiller tilleggsikkerhet (ekstra sikkerhet) for den delen av gjelden du mangler sikkerhet for selv. 

Igjen – den totale gjelden må ikke utgjøre mer enn 75 % av den totale sikkerheten som kan stilles til rådighet. 

Videre er det viktig at de som eventuelt skal stille tilleggsikkerhet for deg informeres grundig om hvilken risiko som er forbundet med å stille tilleggsikkerhet for andre.


Les flere spørsmål

Er du svartelistet av bankene? Vi kan hjelpe!

Send din søknad