Vi stiller krav til sikkerhet fast i eiendom

Hva kan jeg gjøre dersom jeg har sikkerhet, men sikkerheten er lavere enn totalgjelden?

Dersom du har sikkerhet, men verdien av den eiendommen du har er lavere enn totalgjelden din, kan det være en mulighet at noen stiller tilleggsikkerhet (ekstra sikkerhet) for den delen av gjelden du mangler sikkerhet for selv.

Igjen – den totale gjelden må ikke utgjøre mer enn 75 % av den totale sikkerheten som kan stilles til rådighet.

Videre er det viktig at de som eventuelt skal stille tilleggsikkerhet for deg informeres grundig om hvilken risiko som er forbundet med å stille tilleggsikkerhet for andre.


Les flere spørsmålDu får svar innen 24 timer*
* neste virkedag


Søkere

Hovedsøker

Annen informasjon

Andre inntekter
Annet

Eiendom

Viktig: Sikkerhet i fast eiendom er påkrevd
For mer informasjon om eiendommer, motorkjøretøy og båter, vennligst bruk feltet "Annet".
Legg til ny

Gjeld

For mer informasjon om gjeld, vennligst bruk feltet "Annet".
Legg til ny

Oppsummering