Hva er gjeldssanering?

Gjeldssanering innebærer å få slettet hele eller deler av gjelden gjennom forhandlinger med kreditorer. Motparten i slike gjeldsforhandlinger er ofte banker, finansinstitusjoner, inkassobyrå og offentlige etater. Kreditorene kan være villige til å ettergi en del av gjelden i dag mot å bli tilbudt et raskt kontantoppgjør. Kreditorene stiller ofte som krav at oppgjøret man blir tilbudt ved gjeldssanering må stå i et visst forhold til kravet.

Kreditorer kan være villige til å gå med på en avtale om gjeldssanering dersom de anser det som lite sannsynlig at skyldneren vil være i stand til å innfri gjelden i overskuelig fremtid; det er bedre for dem å få litt i dag enn å bære risikoen for å få ingenting eller bare litt om x antall år. Gjeldssanering kan i slike tilfeller være en vinn-vinn-situasjon for begge parter: kreditorene minimerer sine tap, mens den med gjeldsproblemer får en mulighet til å komme ut av det økonomiske uføret .

Gjeldssanering er en krevende prosess hvor man er nødt til å vite hvordan man skal gå frem. Kundens situasjon må dokumenteres på en best mulig måte.

Gjeldfinans har gjennom flere år opparbeidet seg mye erfaring med gjeldssanering og har gode resultater å vise til. Vi vet hva som skal til, uavhengig av om det gjelder sletting av offentlig eller privat gjeld.

Det er ingen kostnad med å få prøvd din sak hos oss. Renten er helt avgjørende for hvor lurt dette er. Vi tilbyr 3.95% rente dersom du kan stille sikkerhet i bolig eller fritidseiendom.
Låneeksempel fra ekstern tilbyder