Når TV2 utelater fakta

Gjeldfinans-sjef Rune Austigard er kritisk til hvordan "TV2 Hjelper deg" går frem for å skape en forbrukersak.

Hvordan skal man forsvare seg mot påstander når TV2 velger å klippe bort avgjørende fakta?

Torsdag 2. januar rettet ekteparet Auganæs kritikk mot Gjeldfinans gjennom TV2 Hjelper deg. Vi fikk riktignok mulighet til å kommentere kritikken, men hva hjelper det når tilsvaret klippes bort i selve TV-innslaget. Ekteparet Auganæs er blant flere tusen kunder Gjeldfinans har bistått de siste 15 årene.


Stanset to tvangssalg

Alle som tar kontakt har et ønske om å få orden på misligholdt økonomi. Auganæs henvendte seg til Gjeldfinans i januar 2014 med misligholdt gjeld på mer enn fem millioner kroner fordelt på ulike kreditorer. Når vi startet arbeidet endret saken karakter. Vi måtte inn med rådgivning og tiltak for å hindre tvangssalg av boligen. Ikke bare én gang, men to ganger.


To år etter det første møtet hadde vi en løsning som vil fjerne 80 prosent av den misligholdte gjelden (mer enn fire millioner kroner), forutsatt at ekteparet brukte boligen som pant for refinansieringen. På dette tidspunktet presenterte Gjeldfinans en regning på 94 timer (117 000 inkludert moms) for arbeidet, også det som var knyttet til tvangssalgene. Det ble satt opp et gjeldsbrev som Auganes fikk med seg hjem, slik at ekteparet i ro og mak kunne vurdere innhold og betingelser for oppgjøret. Dokumentet ble returnert Gjeldfinans to dager senere med bekreftelse fra to vitner. Nesten fire år etter at gjeldsbrevet ble returnert sender TV2 Hjelper deg det famøse innslaget.


Utelot fakta bevisst

TV2 velger helt og holdent å overse tvangssalgene som ble stanset, og etter innslaget bekreftet produksjonsselskapet Mastiff (som produserer serien) at redaksjonsledelsen bevisst hadde utelatt dette vesentlige poenget fordi det kunne forvirre seerne og også komplisere saken, fordi det hadde krevd mer journalistisk innsats.

Gjeldfinans har vært svært raus med Auganæs gjennom mye gratisarbeid, innvilget avbetalingsavtale og senere også betalingsutsettelse fordi ekteparet hevdet å være inne i en trang økonomisk periode. Når vi analyserer "den trange perioden" avdekkes det at ekteparet har kjøpt seg ny bil til rundt 400 000 kroner, samt kjøpt fritidseiendom til cirka 700 000 kroner. Med disse kostnadene har Auganæs lånt opp på boligen mer enn det som var nødvendig for å bli kvitt 30 år gammel gjeld, tilsvarende mer enn fem millioner kroner.


No cure - no pay

Ekteparet har nå fått en opplevelse av at Gjeldfinans ikke skal ha betaling fordi Gjeldfinans opererer med No cure - No pay. I Auganæs sak ble det aldri aktuelt med en slik løsning. Saken var for komplisert (og misligholdtet for stort) og den ble enda mindre aktuell som no cure - no pay når tvangssalgene ble fremmet. Konseptet no cure - no pay ble heller aldri nevnt da ekteparet fikk med seg oppgjørsavtalen til gjennomlesing i januar 2016 (se vedlegg). De første fem avdragene ble dessuten betalt punktlig, før anmodningen om betalingsutsettelse kom opp.


Skamklippet

I opptaket til TV2 Hjelper deg ble våre poenger godt forklart under intervjuet, og vi forutsatte at våre uttalelser ville balansere saken. Derfor ble vi svært overrasket over å se at våre uttalelser var blitt offer for "skamklipping". Enkelte har anbefalt oss at det er bedre å ettergi gjeld og dermed komme ut som en "vinner" i et slikt innslag. Den tanken ble raskt forkastet hos Gjeldfinans, fordi vi har god samvittighet for arbeidet som er utført, og på ingen måte lar oss presse når vi presenteres en virkelighet vi overhodet ikke kjenner oss igjen i. TV2-innslaget er det nærmeste man kommer såkalt FAKE NEWS all den tid reportasjen er "manipulert virkelighet" ved å forlede seerne på en måte det faktisk ikke er dekning for.


Dokumentasjon

Gjeldfinans har gitt alt av dokumentasjon til TV2, og vi gjengir følgende del av oppdragsavtalen som ekteparet Auganæs, samt to uavhengige vitner, signerte 18. januar 2016:

"...arbeid utført i perioden 2013-2014 og 2015 - kr. 94000.- + mva kr 23.500."


Vi kan hjelpe deg på veien til lavere rente og bedre betingelser