Landbruk

Sliter du med inkassosaker og dårlig likviditet? Er det begjært tvangssalg på gården?

Refinansiering av misligholdt gjeld i forbindelse med landbruk er ofte langt mer komplisert å håndtere enn andre typer refinansieringer. Dette kommer blant annet av at man her må forholde seg til et eget regelverk knyttet til konsesjoner og odelsretter. Dette kan være krevende å sette seg inn i, selv for dem med erfaring.

Vi har knyttet til oss advokater med spisskompetanse innen dette området nettopp for å kunne håndtere slike saker. Slik ivaretas dine interesser på en trygg og forsvarlig måte. Du unngår dermed mye av risikoen for at det skal dukke opp store overraskelser i etterkant.

Våre samarbeidspartnere stiller krav om sikkerhet i fast eiendom. Dersom du ikke har nok sikkerhet selv, kan kanskje noen av dine nærmeste stille med sikkerhet for deg? Vi anbefaler deg å sende oss en søknad selv om du er i tvil om du har nok sikkerhet. Vi ser nærmere på saken for deg.

For å få vurdert din sak nå, send inn en søknad.

Det er ingen kostnad med å få prøvd din sak hos oss. Renten er helt avgjørende for hvor lurt dette er. Vi tilbyr 1.75% rente dersom du kan stille sikkerhet i bolig eller fritidseiendom.