Hva er egentlig gjeldsordning og hvem kan få det?

Hvis du har høy gjeld, lite eiendeler og lav inntekt, kan gjeldsordning være løsningen. Her får du en nærmere forklaring på hva gjeldsordning er, og hvordan du skal gå frem.

Hvis du har høy gjeld, lite eiendeler og lav inntekt, kan gjeldsordning være løsningen. Her får du en nærmere forklaring på hva gjeldsordning er, og hvordan du skal gå frem.

For å være kvalifisert til gjeldsordning må man være ute av stand til å betjene gjelden sin, og dette må være et permanent problem. Man kan få gjeldsordning uansett hva gjeldsproblemene skyldes og det foreligger ikke noe minimumskrav. Loven gjelder for alle typer inntekter, og alle typer gjeld.

Dersom man ikke klarer å betjene gjelden selv, har man to valg; En frivillig gjeldsordning der alle kreditorer er med, eller tvungen gjeldsordning. Hvis kreditorene og den som skylder penger ikke blir enige kan det inngås en avtale. Med gjeldsordning får den som har mye gjeld utsettelse på å betale deler, eller hele gjelden sin. Det vil si at kreditorene helt eller delvis gir avkall på renter eller kostnader, eller at gjelden slettes i sin helhet. Det blir oftest inngått en avtaleperiode på 5 år der man skal betale så mye man kan av gjelden, med unntak av en viss andel av inntekten som settes av til bolig og livsopphold.

Slik går du frem

Kontakt den lokale namsmannen som vil gi råd og veiledning om hvordan loven fungerer, og eventuelt hjelpe med utfylling av søknadsskjema. Namsmannen kan også hjelpe til med utforming av forslag til betalingsordning som skal sendes til kreditorene. Dersom forslaget ikke blir godkjent av kreditorene, kan domstolene fastslå en ordning. Noen namsmenn kan i tillegg hjelpe til med den økonomiske gjennomføringen av gjeldsordningen.

Les også: Ekteparet Kråkstad fikk lavere rente - sparer 15.277 i måneden

Vær tålmodig

Behandlingstiden for gjeldsordning kan være lang, i noen tilfeller opp mot et år.

Det er i tillegg flere ting som bør ligge til rette for at man skal få det innvilget. Gjelden burde ikke være ny, og jo eldre den er, jo lettere er det som regel å få godkjent. Det skal også nevnes at kriminelle vanligvis ikke får innvilget gjeldsordning.

Selv om det kan virke som alt håp er ute, er det faktisk mulig å starte med blanke ark. Om du sliter med misligholdt gjeld eller lignende økonomiske problemer, står vi klar for å hjelpe deg.

Det er ingen kostnad med å få prøvd din sak hos oss. Renten er helt avgjørende for hvor lurt dette er. Vi tilbyr 1.75% rente dersom du kan stille sikkerhet i bolig eller fritidseiendom.