En rettferdig seier over TV2 Hjelper Deg

Programmet "TV2 Hjelper deg" er i Pressens Faglige Utvalg (PFU) dømt på flere punkter etter en reportasje om Gjeldfinans. I behandlingen av saken ble det uttalt at "TV2 rotet det skikkelig til".


Det var 2. januar i år TV2 sendte reportasjen om ekteparet Auganes som kritiserte Gjeldfinans, og fulgte opp med en nettartikkel med de samme påstandene 4. januar.

Unnlot å nevne tvangssalg
I reportasjene unnlot TV2 å nevne at Gjeldfinans ved to tilfeller hadde hindret tvangssalg av ekteparets bolig. I stedet ble det en reportasje utelukkende om såkalt "No cure - no pay", og med et tydelig preg av at ekteparet ikke skulle betale noe i det hele tatt. TV2 lot ekteparet ukritisk fortelle at de følte seg "lurt trill rundt".

Ble klippet bort
- Våre innvendinger ble rett og slett klippet bort. Dermed kunne TV2 presse reportasjen inn i det klassiske forbrukerformatet med oss som skurk. Dette var en oppkonstruert historie og vi følte oss rett og slett misbrukt av TV2, sier daglig leder Rune Austigard i Gjeldfinans.

I forbindelse med behandlingen av saken kom det uttalelser fra PFU-medlemmene som; "TV2 utelater viktig informasjon", "Forundret over at TV2 har havnet i denne situasjonen", "TV2 har gjort seg opp en mening om saken", "Formatet kan ikke være avgjørende for at pressen skal oppfylle sine etiske forpliktelser" og "...veldig trist på vegne av TV2". Det ble også påpekt at TV2 har latt krenkende kommentarer som burde bli fjernet, bli stående på Facebook.

Drapstrusler
Austigard opplevde umiddelbar respons etter TV-innslaget. Gjennom eposter ble den daglige lederen både sjikanert og drapstruet.
- Dette illustrerer hvor sterkt en TV-reportasje påvirker folk og hvor ødeleggende den kan være for enkeltpersoner og bedrifter, spesielt når reportasjen holder tilbake viktig informasjon.
- At TV2 nå er dømt er viktig av hensyn til mine medarbeidere og ikke minst kundene. Jeg kunne ikke akseptere det bildet som ble skapt, sier Austigard.

TV2 felt på 3 punkt
TV2 visste hele tiden at Gjeldfinans hadde stanset to tvangssalg, men påsto at dette ikke hadde relevans. Dette var heldigvis PFU enstemmig uenig i og konkluderte til slutt med at TV2 har brutt Vær Varsom Plakaten ved hele tre tilfeller.

- Jeg er for gammel til å utvise skadefryd, men det er helt klart noen læringspunkter for TV2 i denne saken som kan komme andre til gode i fremtiden, sier Austigard.

Her kan du lese innstillingen og konklusjonen fra Pressens Faglige Utvalg: https://presse.no/pfu-sak/099-20/

Vi kan hjelpe deg på veien til lavere rente og bedre betingelser